h1
h1
h2
h2
h4
h4
h5
h5
previous arrow
next arrow

ระเบียบการรับสมัคร ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

Kinder ger ten melodion live concert

วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๘ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น
มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสำคัญและโดดเด่นด้านภาษา
ครูก้าวทัน เทคโนโลยี มีนวัตกรรม ภายใต้ระบบบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วม

กิจกรรมภายใน

ร.ร.มหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม

 ที่ตั้ง 164/5 หมู่ 16, Khon Kaen, Thailand, Khon Kaen
 หมายเลขโทรศัพท์ 043239820///081-954-6620
 E-Mail: mhtkhonkaen@gmail.com
 Website: www.mht.ac.th
 สีประจำโรงเรียน สีแดง – สีขาว

Scroll to Top