เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
 
เชิญชวนผู้ปกครองร่วมชมและเป็นกำลังใจให้บุตรหลาน
กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2559
 
 
งานฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน
วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘
 
 
 การยกระดับการศึกษา
เปิดห้องเรียน IEP
 
 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 
วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม
ณ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
 
 
วีดีทัศน์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
 
 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by mht.ac.th